+

سفارش


اطلاعات صادرات
- نحوه ارسال بصورت پست هوایی همراه با بیمه کالا و قابل تحویل در فرودگاه مقصد یا دفتر مشتری بنا به سفارش خواهد بود .
- مدت زمان تحویل سفارش حداکثر 14 روز پس از انعقاد قطعی قرارداد می باشد .
- نحوه پرداخت برای اوزان کمتر از 50 کیلوگرم سفارش بصورت دریافت نقدی و برای اوزان بیش از آن بصورت گشایش اعتبار بانکی (( L.C )) عمل خواهد شد . در صورتیکه خریدار کل مبلغ قرار داد را بصورت پیش پرداخت بپردازد حداقل از 5% تخفیف برخوردار خواهد بود . خریدارانی که سفارش آنها بیشتر از مقدار ده کیلوگرم باشد حداقل 2% تخفیف از مبلغ قرارداد برخوردار می باشند .
- آنالیز اطلاعات فیزیکی و شیمیایی زعفران  که به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردیده همراه با محموله ارسال می گردد.

فرم سفارش
  1. (اجباري)