+

Archive forمصارف و کاربردهای انواع زرشک

مصارف و کاربردهای انواع زرشک

زرشك از جمله درختچه هاي بومي كشور ماست كه به دليل موارد استفاده متعدد از قبيل مصارف خوراكي ميوه‏ی نوع بي دانه، كاربرد انواع زينتي آن در پاركها و فضاهاي سبز و همچنين استفاده از ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه آن در طب سنتي و پزشكي نوين به ويژه در ارقام دانه‏دار حائز اهميت مي باشد. نوع بي دانه زرشك به صورت خشك از گذشته هاي دور به عنوان يك چاشني و افزودني غذايي در سفره ما ايرانيان وجود داشته و هم اكنون نيز در رنگ بخشيدن و طعم دادن به غذاهاي ايراني از آن استفاده مي شود. طي سال‏هاي اخير، در مورد توليد فرآورده‏هاي غذايي متنوع از زرشك بي دانه مثل آبميوه، نوشابه، نكتار، مارمالاد، مربا، سس و … تحقيقاتي در كشورمان انجام شده است. علاوه بر مصارف متعدد زرشك در طب سنتي ايران كه در كتب قديم به آنها اشاره شده است، طي دهه هاي اخير مطالعاتي به شيوه هاي پزشكي نوين در ايران و پژوهش‏هاي گسترده اي نيز در ساير كشورها انجام شده كه خواص دارويي و فعاليت‏هاي فارما كولوژيكي آلكالوئيدهاي اين گياه را به اثبات رسانده اند، اين تركيبات آلكالوئيدي اثرات ضد ميكروبي، ضد قارچي، ضد انگلي و… دارند. زرشك‏هاي دانه دار خودرو علاوه بر نقشي كه به عنوان يك درختچه مقاوم و حفاظت كننده خاك در مناطق كوهستاني بر عهده دارند، گاهي به خاطر دارا بودن شاخه هاي متراكم خاردار، به عنوان حصار اطراف مزارع نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. انواع زينتي زرشك نيز از نظر شكل، اندازه، رنگ برگ‏ها و ميوه‏هايشان، تنوع زيادي دارند و از انواع برگ قرمز آن‏ها به صورت توده اي در وسط چمن و باغهاي صخره‏ اي و از ارقام هميشه سبز آنها در ايجاد پرچين‏هاي زيبا در پارك‏ها و فضاهاي سبز استفاده مي شود.

دیدگاه‌ها