+

Archive forتاریخچه، مناطق کاشت و کاربردهای زیره سبز

تاریخچه، مناطق کاشت و کاربردهای زیره سبز

زیره سبز یکی از قدیمی ترین محصولات زراعی جنوب مدیترانه، بخشهایی از افریقا و خاور میانه می باشد وآثار بدست امده از مصرف آن نشان میدهد که مصریان در مومیایی اجساد فراعنه از حدود 5000 سال پیش از مخلوط زیره سبز، بادیان ومرزنجوش استفاده می‏کرده اند. در ایران سابقه کشت این گیاه مربوط به بعد از اسلام است وقدیمی ترین نوشته به دست آمده مربوط به 1000سال پیش است. دانه زیره سبز ضد نفخ و ورم معده، مدر و معرق و گرم است و باعث تقویت معده شده ودر بهبود اسهال‏های سخت نقش بسزایی دارد. این دانه در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد فراوانی دارد. در ایران سطح زیر کشت زیره سبز به پیش از 500000 هکتار دیم و آبی میرسدو سالانه بیش از 12000 تن زیره سبزازاین سطح برداشت میشود مهمترین منطقه تولید زیره سبز کشور ، خراسان است ودر استانهای یزد، اصفهان وسمنان نیز زیره سبزتولید میشود.

زیره سبز به دلیل نیاز آبی کم وطول فصول رشد کوتاه در سالهای اخیر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته وسطح زیر کشت آن نسبت به 20 سال گذشته حدود چهار برابر شده است. هم چنین صادراتی بودن زیره سبز باعث ایجاد ارزآوری برای کشور شده و این گیاه میتواند اشغال قابل توجهی را نیز تولید نماید.

دیدگاه‌ها