+

سایت های همکار

انجمن گردشگری ایران ماشین آلات کشاورزی و ادوات کشاورزی طراحی سایت هاست تبلیغات اینترنتی

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

راهبردهای پژوهشی زرشک

با وجود سابقه چند قرن پرورش زرشك بي دانه در كشور ما، هنوز توليد و فرآوري اين درختچه از علوم جديد بهره چنداني نبرده است. جهش قابل توجهي كه در عملكرد اكثر محصولات زراعي و باغي در نيمه دوم قرن بيستم اتفاق افتاد در مورد زرشك مصداق نداشته است. چنين وضعيتي قدرت و رقابت اقتصادي زرشك بي دانه را با گياهان زراعي و ساير محصولات باغي منطقه هاي ديگر كاهش مي دهد. لذا نگرش علمي به توليد و فرآوري زرشك ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

اقتصاد تولید و بازاریابی زرشک بی‏دانه

زرشك از جمله محصولات منحصر به فردي است كه در جنوب خراسان كشت گسترده اي داشته واز بعد اقتصادي، در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي نقش حياتي و بسزايي در جنوب خراسان براي دو شهرستان قاين و بيرجند دارد. سطح زير كشت و توليد در دو دهه گذشته، افزايش قابل توجهي يافته است، اما بازاريابي سنتي و مصرف محدود آن در داخل و خارج ازكشور همچنين عدم وجود امكانات فرآوري و صنعتي اين محصول موجب گرديده تا در ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

فرآوری و بسته ‏بندی زرشک بی‏دانه

زرشك به عنوان يك محصول منحصر به فرد و بومي در مقياس اقتصادي در ايران پرورش داده مي‏شود و در بقيه نقاط دنيا جزو گياهان زينتي يا دارويي به شمار مي آيد. زرشك بي‏دانه عمدتاً در منطقه جنوب خراسان به منظور تهيه ميوه به صورت خشك توليد وعرضه ميشود ويكي از منابع عمده اقتصادي كشاورزان اين منطقه مي باشد. علاوه بر توليد زرشك خشك امروزه مشخص شده است كه اين گياه از جهت پوست و ريشه قابليت‏هاي بسيار خوبي ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

ژنتیک و به‏ نژادی زرشک

برخلاف نقش بسيار ارزنده اصلاح نباتات در توليد ارقام پر محصول و با كيفيت بالاي گياهان باغي، در مورد زرشك بي دانه هيچگونه رقم و يا توده شناخته شده اي معرفي نگرديده است، حتي در مورد تعداد دسته كروموزوم‏هاي زرشك بي دانه، اطلاع دقيقي در دست نيست. در جنس زرشك تلاقي‏هاي بين گونه‏اي متداول است و احتمال به وجود آمدن زرشك بي دانه از تلاقي طبيعي بين زرشكهاي دانه دار وجود دارد، حتي زرشك و ماهونيا نيز از نظر ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

تکنولوژی تولید زرشک بی‏دانه با تکیه بر دانش بومی

جنس زرشك داراي بيش از 660 گونه است كه فقط يك نوع آن زرشك بي دانه به عنوان محصول باغي پرورش مي يابد. نوع بي دانه زرشك به جز ايران در هيچ كشوري به عنوان محصول اقتصادي پرورش نمي يابد و در اين سرزمين نيز در منطقه جنوب خراسان و عمدتاً در دو شهرستان قاين و بيرجند توليد مي گردد، لذا دانش و پرورش زرشك بي دانه بومي ايران است. طي دو دهه اخير با توسعه سطح زير كشت زرشك ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

اکوفیزیولوژی زرشک

هر چند توليد زرشك بي دانه به ايران محدود شده است، ولي انواع دانه دار آن به صورت خودرو در بسياري از نقاط دنيا پراكنده است كه نشانگر توقع كم اكولوژيكي اين درختچه است. استقرار زرشك بي دانه در جنوب خراسان كه داراي آب و هواي خشك و تابستان‏هاي گرم است نيز نشانگر مقاومت گياه به شرايط نامساعد محيطي است. اكثر زرشكهاي دانه‏دار و نوع بي دانه در ارتفاعات بالاتر از 1000 متر از سطح دريا بهتر رشد مي ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

گیاه شناسی زرشک

زرشك متعلق به خانواده زرشك از راسته آلالگان و تقريباً يكي از ابتدايي‏‏‏ترين گياهان گل‏د‏ار نهان‏دانه است. با وجودي كه گونه‏هاي مختلف آن گياه در مناطق مختلف جهان پراكنده اند، ولي تحقيقات مربوط به تاكسونومي زرشك اختلافات فاحشي را در بين گونه هاي قاره قديم و جديد نشان مي دهد. به نظر مي رسد جدايي‏هاي جغرافيايي موجب اين تغييرات شده اند. در مناطقي كه امكان تلقيح بين گونه‏ها و بين واريته‏ها وجود دارد؛ شناحت جايگاه هرگونه، با اشكال مواجه ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

مصارف و کاربردهای انواع زرشک

زرشك از جمله درختچه هاي بومي كشور ماست كه به دليل موارد استفاده متعدد از قبيل مصارف خوراكي ميوه‏ی نوع بي دانه، كاربرد انواع زينتي آن در پاركها و فضاهاي سبز و همچنين استفاده از ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه آن در طب سنتي و پزشكي نوين به ويژه در ارقام دانه‏دار حائز اهميت مي باشد. نوع بي دانه زرشك به صورت خشك از گذشته هاي دور به عنوان يك چاشني و افزودني غذايي در سفره ما ايرانيان ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

اهمیت و پیشینه تاریخی زرشک

زرشك در مناطق مختلف ايران داراي نام‏‏هاي محلي زيادي است. در كشور ما انواع زرشك بويژه نوع بي دانه آن از بعد اقتصادي - اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميتند. انواع دانه‏‏دار آن با پراكنش و سيعي كه در سطح كشور دارند و به دليل مصارف غذايي در خوراك‏هاي محلي، استفاده از بخش‏هاي مختلف گياه در تهيه داروهاي سنتي، اهميت دارند. اين درختچه مقاوم و سازگار به عنوان يكي از اجزاي پوشش سبز طبيعي، نقش مهمي را نيز در ...

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ها

« Previous entries